Beneficjent: Gmina Bodzentyn, ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn

Tytuł projektu: „Ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie obszaru Natura 2000 Łysogóry poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

Cel główny projektu: Ochrona i zabezpieczenie cennych przyrodniczo siedlisk i gatunków obszaru Natura 2000 Łysogóry (PLH260002) przed nadmierną presją ze strony turystów poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą umożliwiającej właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach chronionych w Gminie Bodzentyn.

Cele szczegółowe projektu:

- ochrona obszarów cennych przyrodniczo poprzez zmniejszenie presji ruchu turystycznego za pomocą małej infrastruktury,

- zabezpieczenie cennych przyrodniczo obszarów objętych szczególnymi formami ochrony, poprzez wykonanie infrastruktury turystycznej umożliwiającej skoncentrowanie ruchu turystycznego na wyznaczonych obszarach Gminy Bodzentyn.

Efektem realizacji projektu będzie budowa 3,67 km ścieżki rowerowej, dzięki której zostaną wsparte 2 formy ochrony przyrody, tj. Świętokrzyski Park Narodowy i Świętokrzyski Obszar Chronionego Krajobrazu, o powierzchni 367 ha. W Świętej Katarzynie na miejscu parkingowym powstanie również obiekt (toalety) dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Całkowita wartość projektu wynosi 5 899 655,25 PLN, w tym dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich 2 654 708,95 PLN.

Informacja o planowanej sesji Rady Miejskiej w Bodzentynie w dniu 26 kwietnia 2019 roku

Informacja o planowanej sesji Rady Miejskiej w Bodzentynie w dniu 26 kwietnia 2019 roku

Opublikowano: 18-04-2019, Wyświetlono 29
Proponowany porządek obrad ...
Wybrano Nową Radną w wyborach uzupełniających

Wybrano Nową Radną w wyborach uzupełniających

Opublikowano: 17-04-2019, Wyświetlono 110
W minioną niedzielę w siedzibie Obwodowych Komisji Wyborczych – Szkoła Podstawowa im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie w oparciu o decyzję Wojewody Świętokrzyskiego Pani Agaty Wojtyszek odbyły się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej ...

"Narkotyki i dopalacze zabijają. Szkoda Ciebie na takie patoklimaty"

Opublikowano: 15-04-2019, Wyświetlono 96
"Narkotyki i dopalacze zabijają. Szkoda Ciebie na takie patoklimaty" – to główne hasło rozpoczętej w dniu 2 kwietnia 2019 roku kampanii edukacyjno-profilaktycznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Kampania jest adresowana przede wszystkim do młodyc...
Święto Chrztu Polski 14 kwietnia – Pamiętamy

Święto Chrztu Polski 14 kwietnia – Pamiętamy

Opublikowano: 15-04-2019, Wyświetlono 150
W lutym 2018 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę, która ustanowiła dzień 14 kwietnia Świętem Chrztu Polski. To święto państwowe upamiętniające kluczowe wydarzenie w naszych dziejach. Chrzest Polski, przyjęty przez księcia Polan Mieszka I, zapoczątkował ...
Apel Wójta Gminy Łączna

Apel Wójta Gminy Łączna

Opublikowano: 12-04-2019, Wyświetlono 175
Wójt Gminy Łączna zwraca się z gorącym apelem i prośbą o pomoc dla rodziny, która ucierpiała w wyniku pożaru domu w miejscowości Zalezianka.   ...
ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM

ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM

Opublikowano: 11-04-2019, Wyświetlono 150
Jeśli masz ukończone 18 lat i nie przekroczyłeś 50 roku życia, nie pełniłeś do tej pory służby wojskowej w jakiejkolwiek formie, masz aspiracje by zostać żołnierzem zawodowym, zadzwoń lub przyjdź do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kielcach, nasi specj...
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Bodzentynie

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Bodzentynie

Opublikowano: 10-04-2019, Wyświetlono 214
W dniu 14 kwietnia 2019 r. odbędą się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Bodzentynie w okręgu nr 13 – Święta Katarzyna – siedziba Obwodowych Komisji Wyborczych – Szkoła Podstawowa im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie ul. Kielecka 45. ...
Ścieżka pieszo-rowerowa od Świętej Katarzyny do Ciekot

Ścieżka pieszo-rowerowa od Świętej Katarzyny do Ciekot

Opublikowano: 10-04-2019, Wyświetlono 271
W Urzędzie Miasta i Gminy została podpisana umowa z firmą IDEA PROJEKT S.C. na wykonanie projektu ścieżki rowerowej pomiędzy miejscowościami Wilków – Ciekoty o długości 680 m. Ścieżka ta, będzie znajdowała się przy Obszarze Natura 2000, a koszt wykonania dokumentacji pr...

Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Bodzentyn

rpo ws znaki promocyjne zestawienie1 poglad

Realizowane projekty

 

     

 

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA