Beneficjent: Gmina Bodzentyn, ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn

Tytuł projektu: „Ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie obszaru Natura 2000 Łysogóry poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

Cel główny projektu: Ochrona i zabezpieczenie cennych przyrodniczo siedlisk i gatunków obszaru Natura 2000 Łysogóry (PLH260002) przed nadmierną presją ze strony turystów poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą umożliwiającej właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach chronionych w Gminie Bodzentyn.

Cele szczegółowe projektu:

- ochrona obszarów cennych przyrodniczo poprzez zmniejszenie presji ruchu turystycznego za pomocą małej infrastruktury,

- zabezpieczenie cennych przyrodniczo obszarów objętych szczególnymi formami ochrony, poprzez wykonanie infrastruktury turystycznej umożliwiającej skoncentrowanie ruchu turystycznego na wyznaczonych obszarach Gminy Bodzentyn.

Efektem realizacji projektu będzie budowa 3,67 km ścieżki rowerowej, dzięki której zostaną wsparte 2 formy ochrony przyrody, tj. Świętokrzyski Park Narodowy i Świętokrzyski Obszar Chronionego Krajobrazu, o powierzchni 367 ha. W Świętej Katarzynie na miejscu parkingowym powstanie również obiekt (toalety) dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Całkowita wartość projektu wynosi 5 899 655,25 PLN, w tym dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich 2 654 708,95 PLN.

                77. rocznica powstania Armii Krajowej – Pamiętamy

77. rocznica powstania Armii Krajowej – Pamiętamy

Opublikowano: 15-02-2019, Wyświetlono 192
"O Panie, któryś jest na niebie ‪ Wyciągnij sprawiedliwą dłoń ‪ Wołamy z wszystkich stron do CiebieO polski dach i polską broń" ‪ (Adam Kowalski, Modlitwa Armii Krajowej. Pieśń powstała w październiku 1939 r. w obozie interno...
Zapraszamy na III Dyktando Gwarowe

Zapraszamy na III Dyktando Gwarowe

Opublikowano: 15-02-2019, Wyświetlono 78
Zapraszamy na III Dyktando Gwarowe 23 lutego 2019 r. godz. 10.00 Świetlica Wiejska w Wilkowie Zapisy do 22 lutego 2019 r.  do godziny 12:00 pod nr tel. 693 690 333 ...
Informacja o zmianie terminu zebrania wiejskiego w Sołectwie Wilków

Informacja o zmianie terminu zebrania wiejskiego w Sołectwie Wilków

Opublikowano: 05-02-2019, Wyświetlono 312
Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn zawiadamia, że uległa zmianie data zebrania wiejskiego Sołectwa Wilków, którego tematem będzie wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej. Zebranie odbędzie się w dniu 24 lutego ...
Komunikat

Komunikat

Opublikowano: 05-02-2019, Wyświetlono 282
Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Komunikat ...
Zapraszamy na III Dyktando Gwarowe

Zapraszamy na III Dyktando Gwarowe

Opublikowano: 01-02-2019, Wyświetlono 344
Zapraszamy na III Dyktando Gwarowe 23 lutego 2019 r. godz. 10.00 Świetlica Wiejska w Wilkowie Zapisy do 10 lutego 2019 r. pod nr tel. 693 690 333 ...
Ścieżka rowerowa coraz bliżej – prace rozpoczęte

Ścieżka rowerowa coraz bliżej – prace rozpoczęte

Opublikowano: 30-01-2019, Wyświetlono 547
Rozpoczęto prace przygotowawcze które są pierwszym etapem realizacji inwestycji budowy ścieżki rowerowej o długości 3,67 km prowadzącej przez teren Świętokrzyskiego Parku Narodowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 752 od Krajna przez Św. Katarzynę w kierunku Bodzentyna do ...
Podpisanie umów w ramach projektu

Podpisanie umów w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn”

Opublikowano: 29-01-2019, Wyświetlono 497
W dniu 29 stycznia 2019 r.  w Urzędzie Miasta i Gminy Bodzentyn zostały podpisane dwie umowy  w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn” dofinansowanego ze środk&oacu...
Otwarty konkurs ofert na wspieranie /powierzenie zadań publicznych  w roku 2019

Otwarty konkurs ofert na wspieranie /powierzenie zadań publicznych w roku 2019

Opublikowano: 29-01-2019, Wyświetlono 426
BURMISTRZ MIASTA I GMINY BODZENTYN ogłasza: Otwarty konkurs ofert na wspieranie/powierzenie zadań publicznych w roku 2019 związanych z realizacją zadań samorządu gminnego realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność ...

Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Bodzentyn

rpo ws znaki promocyjne zestawienie1 poglad

Realizowane projekty

 

     

 

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA